Taxa anuală este de 50 de euro (echivalentul în RON), care poate fi plătită prin transfer bancar la următorul IBAN RO09INGB0000999910051986., ING BANK Sucursala ARAD.

Art.1 Poate dobandi statutul de membru activ al asociatiei orice persoana fizica din tara sau din strainatate, interesata in realizarea obiectivelor asociatiei, capabila de implicare in proiectele si activitatile asociatiei. Intrarea in asociatie se face la propunerea consiliului director, in baza hotararii adunarii generale.

Art.2 Membrii asociatiei vor promova interesele asociatiei. In functie de aportul fiecarui membru la bunul mers al asociatiei, se pot da stimulente morale.

Art.3 Calitatea de membru se pierde prin retragere (la cerere) si exludere. Excluderea membrilor din asociatie va opera in cazul abaterilor grave de la statutul asociatiei, prejudicierea intereselor asociatiei sau a renumelui acestuia sau nerespectarea hotararilor organelor statutare. Excluderea unui membru din asociatie se decide de catre adunarea generala constituita conform statutului, cu majoritate de voturi, la propunerea consiliului director

Art.4 Membrii Asociației au dreptul de a participa la adunările anuale obișnuite și extraordinare. În imposibilitatea de a participa, aceștia pot delega alți membri la alegere.

Art.5 Fiecare membru al asociatiei se obliga sa achite cotizatia anuala si taxa de inscriere, stabilita la inceputul fiecarui an calendaristic. Daca taxa anuala nu este platita, taxa pentru anul în curs plus anul precedent trebuie platita pentru anul urmator. Neachitarea taxei, timp de 2 ani consecutivi,atrage dupa sine excluderea ca membru.

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.1 Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art.2 Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

 • informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia

 • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art.3 Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art.4 Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părșile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:

 • vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

 • vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

 • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

 • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

 • se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

 • se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți

 • se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidental

 • se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat